Stálá výstava

V době, kdy se problémy zemědělství dostávají do popředí veřejného zájmu, je důležitější než kdy jindy poukázat na historické souvislosti. V mnoha ohledech je možné odvodit současné problémy od změn sahajících až do 19. století, jakými byly např. industrializace, urbanizace a přechod od samozásobování k produktům určeným pro trh, které způsob fungování zemědělství zásadním způsobem změnily. Příčiny a následky tohoto vývoje se snaží dokumentovat dolnobavorské Muzeum zemědělství.

Aby se procházka expozicí agrární historie od 18. až do raného 20. století stala napínavým zážitkem, o to se v Muzeu zemědělství postarají nejen zemědělské stroje v chodu, akustické efekty a různé výtvarné prvky, ale také celá řada filmů, modelů a strojů, které může návštěvník sám uvést do chodu.